ВИДИМА,

ПРОМЯНА.

Online конференция

02.06 | 13:00-17:00

По време на онлайн конференцията „Видима, Невидима, Промяна.“ ви представихме проучване, с което отбелязахме 20 години All Channels. Причината? Искахме да подарим нещо качествено и полезно на своите партньори, клиенти и пазара.

Винаги сме вярвали, че стойностни кампании се създават със смели идеи, стратегия и познаване на потребителите. Затова споделяме проучването с всички, които като нас желаят българският пазар да разгърне целия си потенциал.

 • Нищо лично, просто данни?

Как, защо и срещу какво сме готови да споделим данните си?

 • Welcome to the digital jungle

Ключови елементи във всеки етап от консуматорската пътека

 • Beta/Meta/Verse

Какви са нагласите и очакванията на българите към Metaverse?

- Пълни данни от проучването

- Анализ и изводи

• Устойчиво пробуждане

Net Zero, ESG и българите